fbpx

Tag hånd om legepladsens udvikling

16. juni 2014

Hvis der ikke udvises faglighed i forhold til legepladsens udvikling ender det med afvikling i stedet. Udvikling af legepladsens pædagogik og indretning er et evigt aktuelt emne i forhold til daginstitutioner og skoler, der konstant må tænke i nye baner i forhold til traditionelle legepladser for at kunne følge med tiden.

Der er to hovedveje at gå:

  • Lad katalogerne styre.
  • Lad pædagogiske visioner styre.

Mange daginstitutioner fravælger helt at udvikle på deres egne legepladser og gør i stedet brug af nogle af landets mange naturlegepladser, der ofte opdateres og ikke blot ligger under for tidens tand. Aktiv Ude har mange års erfaring med at levere holdbart inventar til naturlegepladser, og vi kan derfor også guide din daginstitution eller skole til, hvordan I får nogle af naturlegepladsernes funktioner integreret på jeres egen legeplads. Trods alt er det rart for både børn og voksne at have en spændende legeplads lige udenfor døren, frem for altid at skulle på tur ud af huset på jagt efter den nærmeste naturlegeplads.

Læs mere om naturlegepladser her.

Tiden er knap, ressourcerne små

De seneste års nedskæringer, personaletimer og økonomi udgør en bremse på udviklingen af legepladsens pædagogik og indretning. Når mange skoler og daginstitutioner kun lige kan få dagen og vejen til at hænge sammen, kan det være svært at finde det overskud, der skal til for at få en udvikling skubbet i gang. En udvikling, hvor der er tale om en proces, der skal fastholdes over tid. Det bliver derfor let at forfalde til de nemme og hurtige løsninger, hvor man lader sig overtale af flotte illustrationer og overbevisende kræmmere. Ligeledes viser erfaring, at skoler og daginstitutioner ofte er underlagt et forventningspres fra forældregruppen i forhold til, hvad en rigtig legeplads er og bør indeholde.

Læg hovederne i blød

Enhver institution er et skatkammer af erfaringer og kompetencer, der ligger gemt hos de enkelte medarbejdere. Ressourcer som kan bidrage til udvikling i hverdagen og skabe de nødvendige rammer for legepladsen. Dette kan sammenfattes i en enkelt udviklingslinje: Iagttagelse – refleksion – udvikling.

Led efter spor efter børn i naturen, en naturlegeplads er løsningen!

En god øvelse er at iagttage børnenes spor på legepladsen – hvad enten det drejer sig om institutionens nuværende legeplads eller om en naturlegeplads uden for institutionens rammer, der også sagtens kan agere inspirationskilde i forhold til de ændringer, der skal ske på institutionens legeplads. En opmærksom iagttager, der kommer rundt i hjørnerne, vil finde mange spændende små spor på naturlegepladsen, som afslører meget i forhold til, hvad børn bruger deres tid, energi og tanker på, når de er ude i naturen. Først når man kender børnenes færden og behov, kan man begynde at planlægge, hvordan fremtidens legeplads skal se ud.

Registrer og dokumenter undervejs

Brug lidt tid på at registrere og dokumentere, så det er fakta, der reflekteres ud fra i det videre forløb og ikke blot fornemmelser, samt hvad man lige husker på det pågældende tidspunkt. I denne sammenhæng er fotos og små videoklip optaget med mobiltelefon særdeles brugbare og noget, som de fleste kan håndtere indsamlingen af.

Sæt tid af til at reflektere

Det er vigtigt at afsætte tid til grundig refleksion på baggrund af de data, der er indsamlet i registreringsfasen. Voksnes kompetencer – her forstået som kunnen på et teoretisk og praktisk plan – er sammen med de gjorte iagttagelser,  det fundament hvorpå, der kan ske en faglig pædagogisk perspektivering. Det fundament der gør, at man bliver i stand til at se og udnytte sammenhænge i stedets rammer og overordnede pædagogik.